Fotovoltaica

Redactem projectes d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum individual i col·lectiu per entitats, empreses, administració pública o comunitats energètiques.

Projectes de Fotovoltaica
Complementem els projectes amb la direcció d’obra facultativa i la tramitació, legalització de les instal·lacions i la representació davant les companyies distribuïdores.

Redacció del projecte executiu d’una instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum sobre terreny al CTR i abocador de l’Alt Empordà situat al municipi de Pedret i Marzà. El projecte consta de dues …