Projectes

Àrees de treball

S’estudia la viabilitat tècnica i econòmica de dues xarxes de calor amb biomassa a Sant Miquel de Balenyà i Ivars d’Urgell amb sistemes d’informació geogràfica i eines de simulació energètica …

La xarxa de calor amb biomassa dóna servei de calefacció i ACS als equipaments municipals de piscina, pavelló poliesportiu i camp de futbol de la zona esportiva de Roses. La …