Som part de la transició energètica.

SUNO Enginyeria de Serveis Energètics és una enginyeria especialitzada en energies renovables i eficiència energètica.

Solucions i actuacions òptimes

Més de 9 anys d’experiència colze a colze amb clients i entitats per desenvolupar projectes de transició energètica i descarbonitzar (desfossilitzar) l’economia.

Amb una àmplia gamma de serveis d’enginyeria personalitzada i eines de desenvolupament podem ajudar a prendre les solucions més òptimes i dissenyar actuacions. Contacteu-nos per pensar plegats els vostres reptes i necessitats.

Aliances i entitats on participem

Ens impliquem i busquem aliances més enllà de la cooperativa per seguir creixent

Els nostres projectes

S’estudia la viabilitat tècnica i econòmica de dues xarxes de calor amb biomassa a Sant Miquel de Balenyà i Ivars d’Urgell amb sistemes d’informació geogràfica i eines de simulació energètica …

Àrees de treball

Consulta les diferents àrees de treball en les quals participem

Redactem projectes d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum individual i col·lectiu per entitats, empreses, administració pública o comunitats energètiques.

Complementem els projectes amb la direcció d’obra facultativa i la tramitació, legalització de les instal·lacions i la representació davant les companyies distribuïdores.

La redacció de projectes executius i direcció d’obra d’instal·lacions tèrmiques d’energies renovables i eficiència energètica és una de les àrees de treball originals de la cooperativa, destacant en el sector de les instal·lacions d’aprofitament energètic de la biomassa forestal.

L’equip de SUNO suma més de 12 anys d’experiència en el sector de la biomassa i ha participat en nombrosos projectes pioners del nostre país.

SUNO neix de la motivació per desenvolupar col·lectivament iniciatives de transició energètica ciutadana. Treballem de forma enxarxada en projectes d’energies renovables i eficiència energètica liderats per la ciutadania, entitats, empreses o l’administració pública.

Assessorem i participem en la redacció de plans municipals d’energia sostenible i clima, diagnosis, potencial i estratègies comarcals en transició energètica o bé altres tipus de projectes relacionats per entitats i empreses.

Acompanyem en el procés de creació i gestió de Comunitats energètiques des de l’aliança cooperativa ePlural i Som Comunitats.

L’estudi detallat de les actuacions que requeriexen els edificis o entorns urbans per millorrar l’eficiència energètica és un element clau per poder determinar les accions més prioritàries. Treballem amb eines de simulació de sistemes energètics complexos per tal de modelitzar els comportaments dels edificis, xarxes, espais urbans o processos, com ara l’Energy Plus, Open Studio, Rhino, SG Save o Modelica.

Alguns dels projectes més habituals d’aquesta àrea de treball són la optimització de la rehabilitació energètica d’edificis, estudis d’intercanvi d’energia entre diferents edificis o serveis, estudis d’integració de l’emmagatzematge d’energia i la gestió de la demanda o estudis del comportament energètic de l’espai urbà.

Un dels nous camps d’expertesa de SUNO i que cada vegada pren més força en la transició energètica és l’ús d’energia tèrmica renovable de forma col·lectiva mitjançant xarxes de distribució de calor i fred eficients.

Dissenyem i desesenvolupem totes les fases que intervé l’enginyeria en els projectes de construcció de xarxes urbanes o rurals. Destaquem especialment les xarxes de cinquena generació 5GDHC que incorporen diversos punts de generació d’energia a la xarxa i comportaments multidireccionals d’intercanvi de fluxos d’energia.

S’acosten les eleccions europees i REScoop ha elaborat un manifest amb 10 prioritats polítiques per avançar cap a una transició energètica democràtica, neta, lliure de combustibles fòssils i nuclears i …

L’any 2019 la UE va publicar el paquet «Energia neta per a tots els ciutadans europeus (CEP)» i va introduir disposicions generals per a les Comunitats d’Energies Renovables (CER) i …