Calefacció i renovació d’aire a les oficines de l’estació d’esquí de La Molina
Àrea de treball

Promotor/Client

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

Any

2023

Entitats participants

SUNO Enginyeria de Serves Energètics SCCLP

Redacció del projecte executiu del sistema de calefacció, renovació d’aire i producció d’ACS de la planta d’oficines de l’estació d’esquí La Molina (Alp – Cerdanya). L’abast del projecte és la instal·lació dels elements terminals de calor de tota la planta baixa, la connexió dels circuits al col·lector de la xarxa de calor de biomassa existent, els equips i sistemes de renovació d’aire de la planta baixa, el sistema de producció d’ACS de la planta baixa i de l’autoservei i la corresponent instal·lació elèctrica i de control.

La superfície total destinada a ús d’oficines i restauració és d’uns 500 m2. L’estudi de càrregues tèrmiques s’ha calculat amb el programa DesignBuilder, amb un resultat de 21,59 kW en calefacció. A partir de la simulació energètica es comprova que amb l’escenari actual l’edifici no presenta demanda de refrigeració.

Per a la calefacció de les oficines de la planta baixa, es dimensiona la instal·lació de radiadors d’alumini al conjunt d’estances. Als vestuaris de la mateixa planta es preveu un sistema de fancoil de sostre tipus cassette i de paret tipus split.

Pel que fa a la producció d’ACS es substitueixen els sistemes actuals de termoelèctric i termoacumulador amb cremador de gas per un dipòsit acumulador d’ACS de 150 litres a la planta baixa i un acumulador d’ACS instantània (50 litres/min i salt tèrmic de 35ºC) per a l’autoservei. Els dos sistemes nous s’alimenten amb la xarxa de calor de biomassa.

Pel que fa a la renovació d’aire s’instal·la un sistema de conductes d’aire amb tres equips de recuperació de calor Soler i Palau ECOWATT.

Paral·lelament al projecte executiu, també s’ha aprofitat per realitzar la certificació d’eficiència energètica de l’edifici del telecabina Cadí-Moixeró, que inclou la planta baixa d’oficines i la planta primera destinada a restaurant. La qualificació energètica obtinguda en emissions i consum d’energia primària no-renovable en aquest cas és una C-C.

Compartir
LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp
Altres projectes