Instal·lacions tèrmiques

La redacció de projectes executius i direcció d’obra d’instal·lacions tèrmiques d’energies renovables i eficiència energètica és una de les àrees de treball originals de la cooperativa, destacant en el sector de les instal·lacions d’aprofitament energètic de la biomassa forestal.

Projectes de Instal·lacions tèrmiques
L’equip de SUNO suma més de 12 anys d’experiència en el sector de les energies renovables i ha participat en nombrosos projectes pioners del nostre país.

La xarxa de calor amb biomassa dóna servei de calefacció, ACS, UTA i escalfament de vas de piscina a la piscina municipal, pavelló poliesportiu i pavelló de Hoquei de la …