Xarxes de districte

Un dels nous camps d’expertesa de SUNO i que cada vegada pren més força en la transició energètica és l’ús d’energia tèrmica renovable de forma col·lectiva mitjançant xarxes de distribució de calor i fred eficients.

Projectes de Xarxes de districte
Dissenyem i desenvolupem totes les fases que intervé l’enginyeria en els projectes de construcció de xarxes urbanes o rurals. Destaquem especialment les xarxes de cinquena generació 5GDHC que incorporen diversos punts de generació d’energia a la xarxa i comportaments multidireccionals d’intercanvi de fluxos d’energia.

S’estudia la viabilitat tècnica i econòmica de dues xarxes de calor amb biomassa a Sant Miquel de Balenyà i Ivars d’Urgell amb sistemes d’informació geogràfica i eines de simulació energètica …