Auditoria i certificació d’eficiència energètica de l’edifici Espona de Torelló
Promotor/Client

Ajuntament de Torelló

Any

2022

Entitats participants

SUNO Enginyeria de Serves Energètics SCCLP

Es realitza l’estudi de les diferents mesures de millora de l’eficiència energètica (MEE) de l’edifici Espona de Torelló i la qualificació energètica de l’estat actual de cada servei energètic. Es calculen  diferents ràtios energètiques com ara kWh/any d’energia final, primària i primària no renovable, €/any, tCO2/any,) kWh/m2·any, €/m2·any, kgCO2/m2·any, kWh/pers·any, €/pers·any, kgCO2/pers·any.

També es realitza la comparativa entre el comportament de l’edifici objecte amb els límits establerts en el CTE per si compleix normativa, consum d’energia primària total i no renovable i el nombre d’hores fora de consigna amb ocupació (CTE DB HE0).

Les diferents MEE es classifiquen segons l’àmbit d’actuació i el seu període de retorn econòmic (prioritat d’actuació). Es proposen millores de millora en la gestió, control i ús de l’equipament, de contractació energètica, de l’envolupant tèrmica, del sistema de climatització, sistemes d’il·luminació i de producció d’electricitat amb energia renovable.

Identificar les millores a realitzar a l’edifici permet simular un full de ruta combinatiu d’actuació d’aquestes que permeten convertir l’edifici en un edifici de consum gairebé nul (nZEB) segons el CTE DB H30 2019, obtenint una qualificació energètica A-A.

Compartir
LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp
Altres projectes