Instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a l’empresa Medichem de Celrà
Àrea de treball

Promotor/Client

Medichem S.A.

Any

2022

Entitats participants

SUNO Enginyeria de Serves Energètics SCCLP i Wattenergia S.L.

Redacció del projecte executiu i direcció d’obra d’una instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum de 600 kWp sobre teulada i marquesines. La instal·lació consta de 1.092 mòduls fotovoltaics de 550 Wp i una potència d’inversors de 473 kW.

Es dimensiona la instal·lació solar i redacta el projecte executiu en mode autoconsum sense excedents amb esquema de mesura tipus A i connexió en xarxa interior.

Les obres executades són l’excavació de rases i arquetes de registre, fonamentacions de les marquesines solars, instal·lació dels armaris de connexió, pas de connexió elèctrica per perforació en via pública (Catalana de perforacions), traçat de línies elèctriques d’evacuació, sistemes de proteccions i inversors de corrent (Sungrow), estructura marquesines (Solarstem) i sobre coberta plana (Solarbloc) i col·locació dels panells fotovoltaics (Jinko Solar).

  • Tarifa d’accés 6.1TD
  • Tres inversors de 110 kW, un de 50 kW, un de 40 kW, un de 33 kW i un de 20 kW
  • Producció solar de més de 700.000 kWh/any amb un autoconsum del 98%
  • Inversió econòmica aproximada de 450.000 euros
  • Estalvi econòmic anual aproximat de 85.000 euros/any
  • Estalvi d’emissions de GEH anuals esperada de 176 tCO2 eq.
Compartir
LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp
Altres projectes